Blå måsen

 Stort uppläggningsfat, 40 cm längd. Bing o gröndahl, Danmark.500 kr