Skålar o fat

Rosenthal och andra tyska märken. Rikt dekorerade, blomster och guld.50 kr /från