Börje Skogh, Gustavsberg

Silverdekor på skiffer. Höjd 12 cm.350 kr