UlF Eriksson "Där vindarna har sina rötter"

Olja på duk. 49x32 cm450 kr